slide-1
slide-1
slide-1
slide-1

我留下平安給你們;我將我的平安賜給你們。我所賜的,不像世人所賜的。你們心裏不要憂愁,也不要膽怯。(約翰福音 14:27)

latest-news

最新消息

開心「童」復課

復課有期,各位家長同小朋友的感覺同心情如何呢? 經歷過一段漫長嘅停課日子,係需要一D調整黎預備復課!我地為大家準備左開心「童」復課短片,介紹復課嘅預備功夫同留意重點,同大家一齊開心「童」復課!

 

開心「童」復課